Poniżej przedstawione są przykładowe testy i odpowiedzi do ćwiczeń zawarte w paczkach które możecie pobrać na naszej stronie, w paczce oczywiście jest ich więcej!
Dodatkowo w paczce mamy klucze odpowiedzi do sprawdzianów i odpowiedzi do ćwiczeń!

odpowiedzi_plus_ziemia_1_2 narzdy_zmysow_klucz_odpowiedzi odpowiedzi_puls_zycia odpowiedzi_magnet odpowiedzi_matematyka